Efficiënt waar het kan, persoonlijk contact waar nodig

NIEUWS


In onderstaande Loonspecial 2020 leest u alles over:

Aanpassingen werkkostenregeling - Wet arbeidsmarkt in balans - Fiets van de zaak 

Bijtelling (elektrische) auto - S&O-afdrachtvermindering - 30%-regeling Subsidieregeling 

praktijkleren - Gebruikelijk loon aanmerkelijkbelanghouders eHerkenning - 

Loondoorbetalingsverplichting - Buitenlandse werknemers Loonkostenvoordeel - Lage-

inkomensvoordeel - Varia - Tarieven en bedragen 2020