Efficiënt waar het kan, persoonlijk contact waar nodig

Loonspecial 2023.

Het jaar 2022 ligt inmiddels achter ons en de rampspoed van het coronavirus lijkt vergeten. Voor u ligt de Loonspecial 2023, waarin we aandacht besteden aan de nieuwe Pensioenwet, die naar verwachting per 1 juli 2023 in werking treedt. 

Daarnaast komen de ontwikkelingen in het arbeidsrecht, de wijzigingen in de loonheffing en het laatste staartje van de coronamaatregelen, namelijk het aanvragen van de vaststelling van de NOW-5 en de NOW-6 aan de orde.

Uiteraard ontbreken in deze uitgave de tarieven, heffingskortingen en premiepercentages voor 2023 niet.