Efficiënt waar het kan, persoonlijk contact waar nodig

Boekhouder, accountant of fiscalist?

Tegenwoordig vind je op elke hoek van de straat wel een administratie of accountantskantoor. De gemiddelde ondernemer kijkt vaak wie er het goedkoopst is. Is dat verstandig? Nee, want goedkoop kan niet alleen tot duurkoop leiden, maar zelfs tot een faillissement.

Laatst sprak ik een ondernemer en hij vertelde dat hij een vervelende tijd achter de rug had. Hij had een holding en een werkmaatschappij. Het personeel zat in de werkmaatschappij en zijn pand in de holding (dacht hij!). Het ging slecht met de werkmaatschappij en deze ging failliet. De curator was van mening dat hij recht op het bedrijfspand had. Nee, zij de ondernemer. Het pand zit in de holding. Dat heeft de accountant jaren geleden overgedragen aan de holding. Inderdaad de accountant had het pand boekhoudkundig (economisch) overgedragen aan de holding. Hij was echter vergeten om dit formeel juridisch vast te laten leggen. Jammer dus, de ondernemer dacht van een mooi verzorgde oude dag te kunnen gaan genieten uit de huuropbrengsten van het pand. Dit kon hij dus nu wel vergeten!

Zo gebeurt het ook vaak met activa die in de werkmaatschappij worden aangeschaft en die dan boekhoudkundig worden overgeboekt naar de holding om ze uit de risicosfeer te halen. Het juridisch vastleggen van deze boekhoudkundige handeling wordt vaak vergeten. Met alle gevolgen van dien.

Hebt u een bedrijfspand op de balans staan of pensioen in eigen beheer? Laat u deskundig adviseren door een fiscalist!

De wet- en regelgeving is tegenwoordig zo complex dat het om meer gaat dan alleen maar het inboeken van de administratie, het doen van de BTW-aangifte of het maken van de jaarrekening. Er zitten veel meer haken en ogen aan. Hierbij maakt het niet of u een grote of een kleine onderneming hebt. Ook bij kleine ondernemingen kunnen grote risico’s zitten.

Onderstaand vindt u een overzicht van de werkzaamheden die de verschillende aanbieders verrichten. Aan u de taak om de juiste keuze te maken.

Omschrijving

Boek-
houder

Belasting-consulent

Accountant AA of   RA 
  zonder AFM vergunning

Accountant AA of   RA 
  met AFM vergunning

Fiscalist /   
  belasting-adviseur

Opleiding

MBO-4

MBO-4

HBO   /  Universiteit

HBO   /  Universiteit

Universiteit

Voeren van de  administratie

x

x

x

x

x

Verzorgen BTW  aangiftes

x

x

x

x

x

Simpele  belasting-aangiftes

x

x

x

x

x

Opstellen  simpele jaarrekening

x

x

x

x

x

Opstellen  complexe jaarrekeningx

x

x

Simpel  belasting-adviesx

x

x

ICT adviesx

x

x

Bedrijfs-opvolging
x

x

Bedrijfs-economisch  advies
x

x

Accountants-verklaring
x


Complexe  belasting-aangiftes

x

Complex  belasting-advies

x

Simpel  juridisch advies

x

Opstellen  eenvoudige overeen-komsten

x

Pensioen in  eigen beheer

x

Gemiddelde  tarieven (indicatie)

 € 50

 € 50

 € 100

 € 125

 € 110